Централен офис

Адрес:
Империя Онлайн ООД
Infinity Tower
бул. “България” 69, ет. 16
София, 1404
България

Телефон: + 359 [2] 42 33 2 44 *
(*Не е телефон за поддръжка на игрите на Империя Онлайн)

Контакти